card

Үндсэн үйлчилгээ


ЭМНЭЛЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 


Анхан болон яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. 

Байршил: Эмнэлэгийн хэсэг нь терминалын I давхарын баруун жигүүрт байрлаж байна. 


Холбоо барих утасны дугаар: +976 - 7128-733   


ЭХ ХҮҮХДИЙН ӨРӨӨ 


Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 0-3 настай хүүхэдтэй эхчүүдэд зориулж олон улс, орон нутгийн нислэгийн хүлээх танхимуудад хүүхдээ хөхүүлэх, асрах, живх солих зориулалт бүхий өрөөгөөр үйлчилж байна.


Байршил: Хүүхдийн тоглоомын булан нисэх буудлын II давхарын олон улсын явагчдын танхимд, эх, хүүхдийн өрөө олон улс болон орон нутгийн бүртгэлийн танхимууд, орон нутгийн ирэгчдийн 1-р давхарт  тус тус байрлаж байна. 


МЭДЭЭЛЛИЙН ЛАВЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 


Зорчигч үйлчлүүлэгчдэд нислэгийн мэдээлэл болон нисэх буудлын үйлчилгээний талаарх мэдээллийг 24 цагийн туршид үнэн зөв, шуурхай хүргэж, чиглүүлэн ажиллана.


Зарлан мэдээллийн цэгийн байршил: Зарлан мэдээллийн цэг I давхрын мэдээллийн төвд байрлаж байна.


УГТАХ,  ЧИГЛҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ   


Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй зорчигч, үйлчлүүлэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангаж, чиглүүлэх үйлчилгээг 24 цагийн турш үзүүлнэ.ОЛСОН, ГЭЭСЭН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 


Олсон, гээсэн бүх эд зүйлсийг хоёр долоо хоног хүртэлх хугацааны турш хадгалах, олгох үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хийх бөгөөд хоёр долоо хоног хүртэлх хугацаанд хадгалсны дараа Нисэх буудлын цагдаагийн хэсэгт шилжүүлнэ. Хурдан муудах бараа бүтээгдэхүүнийг зөвхөн 24 цагийн турш хадгалах бөгөөд дараа нь устгах болно.БИЗНЕС ТАНХИМ     ТЭЭШ ХАДГАЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ САВ БАГЛАА БООДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ   ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 


  •  Дэлгэрэнгүй

 

Хүсэлт илгээх