card

Бараа хадгалах

Барааг гаалийн хяналтын талбайд хадгалах хугацаа

Барааг гаалийн хяналтын талбайд 3 хоног хадгална.3 хоног хэтэрвэл гаалийн түр агуулахад 2 сар хүртэл хугацаагаар /хүсэлт гаргавал 1 сар сунгана/ хадгална.

Гаалийн баталгаат агуулах

Барааг гаалийн хяналтын талбайд 1-2 жил хадгална.(Хүсэлт гаргавал 1 жил сунгана)

Гаалийн түр агуулах

1-2 жилийн хугацаанд хадгална. Анхаарах зүйл: Дээрх хугацаа дуусвал улсын орлогод шилжүүлнэ.

Хүсэлт илгээх