card

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эх хүүхдийн өрөө

  • Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 0-3 настай хүүхэдтэй эхчүүдэд зориулж олон улс, орон нутгийн нислэгийн хүлээх танхимуудад хүүхдээ хөхүүлэх, асрах, живх солих зориулалт бүхий өрөөгөөр үйлчилж байна.

Хүүхдийн тоглоомын булан

  • Та нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 2-12 насны хүүхдүүдэд зориулсан эрүүл аюулгүй тоглоом, хэрэгслээр тоноглосон тоглоомын талбайгаар үйлчлүүлж болно.

Байршил: Хүүхдийн тоглоомын булан нисэх буудлын II давхарын олон улсын явагчдын танхимд, эх, хүүхдийн өрөө олон улс болон орон нутгийн бүртгэлийн танхимууд, орон нутгийн ирэгчдийн 1-р давхарт  тус тус байрлаж байна