card

Такси тээврийн үйлчилгээ | Тариф

Дуудлагын утас: 976-1800-1991

APP: EZ cab application


Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Үнэ/Тариф

1

Такси

Эхний км – 1500 ₮ / $1

Хоёр дахь км-ээс 1000 ₮

Дуудлагын хөлс 1000 ₮