card

Гаалийн бүрдүүлэлт

1. МИАТ компанийн ачаа шуудан, тээврийн хэлтэс

Бараа эзэмшигч эсвэл аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ хийсэн гаалийн зуучлагч байгууллагын төлөөлөгч тээврийн байгууллагаас тээврийн болон барааны дагалдах бичиг баримтаа авах


2. Гаалийн зуучлагч байгууллага:

Туушин, ОУТЗТ, УБ транс, Монгол экспресс, Гарудатранс, Чинбогд, МИАТ, МАТ, Өлзий-Наран

Гаалийн бичиг баримтын мэдээллийг компьютерт шивүүлж, сүлжээгээр гаальд мэдүүлэх


3. Гаалийн бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн хэсэг

Гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардагдах бичиг баримт, үнэ үнэлгээг хянуулах


4. Гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүд 

Баталгаажсан гаалийн мэдүүлгийг хэвлүүлэх


5. Банк

Гаалийн болон бусад татвар хураамжаа төлөх


6. Гаалийн бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн хэсэг

Гаалийн мэдүүлгээ бүртгүүлж, мэдүүлгийг хүчин төгөлдөр болгож R дугаар олгох


7. Карго терминал дахь гаалийн хяналт, шалгалтын байцаагч нар

Бараагаа шалгуулах

Хүсэлт илгээх