card

Нисэх буудал дахь хэрэглээний программууд

1. WiFi  ашиглах

2. Бухиа автобусны ирэх, явах хуваарь, бодит маршрут

3. Олсон, гээсэн ачаа тээшний бүртгэл

5. Нислэгийн мэдээлэл авах ЧАТ