Тээврийн үйлчилгээ

1. ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ – Нийтийн  тээвэр (Чиглэл)

(Тариф)

(Цагийн хуваарь)

/Улаанбаатар хот /


2. ТУСГАЙ ЧИГЛЭЛИЙН ШУУРХАЙ АВТОБУС, ЧИГЛЭЛ


3. ТАКСИ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ (Энгийн такси)

Дуудлагын утас: 976-1800-1991

APP: EZ cab application

(Тариф)


4. ТАКСИ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ (VIP Такси)

Утас: 976-7000-4499, 9919-0354

Website: www.taximongolia.com

Email: [email protected]

(Тариф)