card

Дулаан зогсоол | тариф

Тариф

Улирал

Хураамж /хоногт/

Сараар гэрээ байгуулвал

1

Өвөл

20,000 ₮

15,000 ₮

2

Зун

8000 ₮

5000 ₮