card

Зорчигчдын анхааралд

Их Британи Улсруу зорчих зорчигчдын анхааралд :

  • Их Британи Улсруу зорчиж буй дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамрагдсан зорчигчид Ковид-19-ийн шинжилгээ өгөх шаардлагагүй бөгөөд Монгол Улсын дархлаажуулалтын гэрчилгээ хүчинтэйд тооцогдоно.
  • Түүнчлэн дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамрагдаагүй зорчигчид аялахаасаа 2 хоногийн дотор Ковид-19-ийн шинжилгээ өгөхөөс гадна зорчигчийн байршил тогтоох маягтыг 3 хоногийн өмнө бөглөх шаардлагатай бөгөөд Их Британид очсоныхоо дараа Ковид-19-ийн шинжилгээ өгнө.
  • 17 болон түүнээс доош насны хүүхдүүд шинжилгээ өгөх шаардлагагүй.

 

            Их Британи Улсруу зорчих зорчигчдын анхааралд