card

Зорчигчдын анхааралд

1. Гадаад улсаас ирсэн хүнийг тусгаарлах ажиглах үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам - 

Гадаад улсаас ирсэн хүнийг тусгаарлах ажиглах үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам -

Энд дарж дэлгэрэнгүй харна уу


2. Мутант вирус-Мутацид орсон анхаарал татсан вирусын омог бүртгэгдсэн улс орон, нутаг дэвсгэрийн жагсаалт - 

Мутант вирус-Мутацид орсон анхаарал татсан вирусын омог бүртгэгдсэн улс орон, нутаг дэвсгэрийн жагсаалт-

Энд дарж дэлгэрэнгүй харна уу


3.  Хот болон орон нутаг хооронд иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг зохицуулах түр журам - 

 Хот болон орон нутаг хооронд иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг зохицуулах түр журам-

Энд дарж дэлгэрэнгүй харна уу


4. 1.Короновируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын үед хилийн боомтоор зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх журам 2. Олон улсын зорчигч ачаа тээврийн нислэгийн үед хэрэгжүүлэх халдвараас сэргийлэх хариу арга хэмжээний заавар - 

1.Короновируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын үед хилийн боомтоор зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх журам 2.Олон улсын зорчигч ачаа тээврийн нислэгийн үед хэрэгжүүлэх халдвараас сэргийлэх хариу арга хэмжээний заавар

Энд дарж дэлгэрэнгүй харна уу


5. Короновируст халдвар /Ковид -19/ нөхцөл байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ, вирусын мутацилагдсан хувилбарын талаар - 

Короновируст халдвар /Ковид -19/ нөхцөл байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ, вирусын мутацилагдсан хувилбарын талаар

Энд дарж дэлгэрэнгүй харна уу

6. Гаалийн зөвлөмж

"Монгол улсын гаалийн хилээр нэвтрэх" гэдэг нь хилээр орох, гарах, дамжин өнгөрөхийг хэлнэ.

Энд дарж дэлгэрэнгүй харна уу

 

Хүсэлт илгээх