Карго терминал үйлчилгээний хураамж

"Чингис Хаан" Олон улсын нисэх буудлын Карго терминал нь агаарын тээврээр тээвэрлэгдэж ирэх болон явах карго болон шууданг газрын тээвэртэй холбох нэгдсэн цогц үйлчилгээг хүргэдэг.

Хураамжийн нэр

Хураамж

Анхны хувь хэмжээ

Илгээх ачаа, шуудан

1

Энгийн ачаа

187 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 7480 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

2

Тусгай ачаа

220 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 8800 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

3

Үнэт ачаа

1650 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 66000 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

Хүлээн авах ачаа, шуудан

4

Энгийн, тусгай ачаа

253 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 10200 төгрөг / Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

5

Үнэт ачаа

1650 төгрөг (кг тутамд)

Хамгийн багадаа 66000 төгрөг/Нэг удаагийн тээвэрлэлтэд

Хадгалалтын үйлчилгээ

6

Энгийн ачаа

154 төгрөг (кг тутамд, өдөрт)

-

7

Тусгай ачаа

198 төгрөг (кг тутамд, өдөрт)

-

8

Үнэт ачаа

2200 төгрөг (кг тутамд,өдөрт)

-

Гаалийн баталгаат агуулах

9

Хураамж

7700 төгрөг (тонн тутамд, өдөрт)

Хамгийн багадаа 8800 төгрөг (нэг өдөрт)

Сэрээт ачигчийн үйлчилгээ

10

Сэрээт өргөгчийн

7150 төгрөг / подон өргөлт

 

Тэмдэглэл: Тусгай ачаанд шарил, аюултай ачаа, амьд амьтан, түргэн муудах болон тусгай арчилгаа шаардах ачаа орно.
Бүх үйлчилгээний тарифт НӨАТ орсон болно.