Эх хүүхдийн өрөө & тоглоомын хэсэг

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 0-3 настай хүүхэдтэй эхчүүдэд зориулж олон улс, орон нутгийн нислэгийн хүлээх танхимуудад хүүхдээ хөхүүлэх, асрах, живх солих зориулалт бүхий өрөөгөөр үйлчилж байна.

 

ЭХ, ХҮҮХДИЙН ӨРӨӨ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 0-3 настай хүүхэдтэй эхчүүдэд зориулж олон улс, орон нутгийн нислэгийн хүлээх танхимуудад хүүхдээ хөхүүлэх, асрах, живх солих зориулалт бүхий өрөөгөөр үйлчилж байна.

 

 

 

 

 

 

 


ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ХЭСЭГ

Та нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 2-12 насны хүүхдүүдэд зориулсан эрүүл аюулгүй тоглоом, хэрэгслээр тоноглосон тоглоомын талбайгаар үйлчлүүлж байна.

Байршил

  • Хүүхдийн тоглоомын хэсэг нь нисэх буудлын 2 давхарын олон улсын явагчдын танхимд, эх хүүхдийн өрөө нь олон улс болон орон нутгийн бүртгэлийн танхимууд, орон нутгийн ирэгчдийн  1-р давхарт  тус тус байрлаж байна

 

 

БАЙРШИЛ