Хүүхдийн өрөө, тоглоомын талбай

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 0-3 настай хүүхэдтэй эхчүүдэд зориулж олон улс, орон нутгийн нислэгийн хүлээх танхимуудад хүүхдээ хөхүүлэх, асрах, живх солих зориулалт бүхий өрөөгөөр үйлчилж байна.

 

ХҮҮХДИЙН ӨРӨӨ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй 0-3 насны хүүхэдтэй зорчигчдод  зориулж олон улс, орон нутгийн нислэгийн бүртгэл болон хүлээх танхимуудад хүүхдээ хөхүүлэх, асрах, живх солих зориулалт бүхий өрөөгөөр үйлчилж байна.

Хүүхдийн өрөөгөөр 0-3 насны хүүхэд асран хамгаалагч эцэг эхийн аль нэгтэй нь  2 цаг хүртэлх хугацаанд үйлчлүүлнэ.

Хүүхдийн өрөөгөөр үйлчлүүлэхдээ “Өрөө ашиглах дүрэм”-тэй танилцана уу.

 

Байршил:

1 давхрын орон нутгийн угтах танхимд

2 давхрын зүүн талын коридорийн төгсгөлд

2 давхрын олон улсын явагчийн танхимд


ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй зорчигч хүүхдүүд нь эрүүл, аюулгүй, тоглоом хэрэгслээр тоноглосон тоглоомын талбайгаар үйлчлүүлж болно.

Энэхүү талбайд байрлуулсан тоглоом хэрэгсэл нь 2-6 насны хүүхдэд зориулагдсан бөгөөд эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдээ тоглуулахдаа хараа хяналтгүй орхихоос зайлсхийнэ үү.

Нислэгээсээ хоцрохгүйн тулд хөөрөх цагаа анхаарна уу.

 

Байршил:

Хүүхдийн тоглоомын талбай нь нисэх буудлын 2 давхрын олон улсын явах танхимд

 

 

 

БАЙРШИЛ