Карго ачаа авах / Импорт

"Чингис Хаан" Олон улсын нисэх буудлын Карго терминал нь агаарын тээврээр тээвэрлэгдэж ирэх болон явах карго болон шууданг газрын тээвэртэй холбох нэгдсэн цогц үйлчилгээг хүргэдэг.

БАРАА ИМПОРТЛОХОД ДОР ДУРЬДСАН БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

 

 1. Тээврийн бичиг баримт
 2. Гадаад худалдааны гэрээ
 3. Үнийн нэхэмжлэх
 4. Баглаа боодлын тодорхойлолт
 5. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 6. Иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр
 7. Гаалийн болон бусад татвараас хөнгөлсөн, чөлөөлсөн тухай МУГЕГ-ын албан тоот
 8. Горимын дагуу шаардагдах бусад бичиг баримт

Шаардлагатай тохиолдолд:

 • Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, лиценз
 • Барааны тохирлын гэрчилгээ, дүгнэлт
 • Гадаад худалдааны гэрээ болон нягтлан бодох бүртгэлийн төлбөр тооцооны баримт 
 • Даатгалын баримтын эх хувь
 • Гаалийн бүрдүүлэлт хийгдсэн өмнөх мэдүүлэг