Тусгай зөвшөөрөл

"Чингис Хаан" Олон улсын нисэх буудлын Карго терминал нь агаарын тээврээр тээвэрлэгдэж ирэх болон явах карго болон шууданг газрын тээвэртэй холбох нэгдсэн цогц үйлчилгээг хүргэдэг.

ГАЗРЫН ТОС, ГЕОЛОГИ, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ
/зураг, өрмийн дээж, чулуулгийн дээж, геологийн тайлан, дискэнд буулгасан судалгааны бичиглэл г.м/

 • Үйлдвэр, худалдааны яамны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

БАТЛАН ХАМГААЛАХ АСУУДАЛТАЙ ХАМААРАЛТАЙ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ, ГАЗАР НУТГИЙН ЗАГВАР ДҮРС, ЗУРАГ ЗҮЙН МАТЕРИАЛЫГ

 • Батлан хамгаалах яамны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

АМЬТАН УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, ТЭДГЭЭРИЙН ЗҮЙЛ, СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СОРЬЦ ДЭЭЖ

 • Байгаль орчны яамны тодорхойлолт | Жич: Ургамлын гаралтай түүхий эдийн сорьц дээжид `Хүн Байгаль Орчин Консорциум`-ын тодорхойлолт
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат 

ЗЭРЛЭГ АМЬТАН БА УРГАМЛЫН ХОВОРДСОН ЗҮЙЛИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИ /CITES/-ИЙН ХАВСРАЛТЫН АМЬТАН, УРГАМАЛ

 • CITES-ийн зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат

ГАДААДЫН АНЧДААР ТУСГАЙ ТӨЛБӨРТЭЙГӨӨР АГНУУЛСАН АН, АНГИЙН ОЛЗВОР

 • Байгаль орчны яамны ан агнах тусгай зөвшөөрөл
 • Мал, эмнэлэг, хорио цээрийн сертификат
 • CITES-ийн зөвшөөрөл /I, II хавсралтад орсон бол/
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХОСГҮЙ ҮНЭТ, ҮНЭТ ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛС, ОЮУНЫ БОЛОН УРЛАГ, УГСААТНЫ ЗҮЙН БҮТЭЭЛ
/ Хосгүй үнэт, Үнэт дурсгалын зүйл, Ердийн дурсгалт зүйл /

 • БСШУЯ-ны лиценз /сайдын гарын үсэгтэй/
 • БСШУЯ-ны лиценз /соёл урлаг, бодлого зохицуулалтын газрын даргын гарын үсэгтэй/
 • Соёлын өвийн төвийн гэрчилгээ
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа боодлын жагсаалт
 • Тээврийн бичиг баримт

ПАЛЕНТЛОГИЙН БОЛОН АРХЕОЛОГИЙН ОЛДВОР, ДЭЭЖ, СОРЬЦ

 • БСШУЯ-ны зөвшөөрөл
 • Үнийн нэхэмжлэх
 • Баглаа, боодлын тодорхойлолт
 • Тээврийн бичиг баримт

МОНГОЛ ГЭР

 • Гарал үүслийн гэрчилгээ

 

БУУ, СУМ, ГАЛТ ЗЭВСЭГ
/ААН-ийн импортолсон, Монгол улсын иргэний хувийн хэрэглээнд, Гадаадын анчдын хэрэгцээний/

 • ЦЕГ, ТЕГ, БХЯ-ны тодорхойлолт /тендерт шалгарсан ҮХЯамны зөвшөөрөл/ ЦЕГ-ын зөвшөөрөл ЦЕГ-ын түр зөвшөөрөл

ХИМИЙН
/Онцгой хортой бодис, Хортой бага хортой бодис, Озон задалдаг бодис, түүнийг агуулдаг тоног төхөөрөмж/

 • БОЯ-ны зөвшөөрөл
 • Аймаг, нийслэлийн засаг даргын зөвшөөрөл
 • Озоны үндэсний алба
 • УМХГ-ын мэдэгдэл

ЦАЦРАГ ИДЭВХИТ БОДИС, ИЗОТОП

 • Цацрагийн хяналтын албаны тодорхойлолт
 • УМХГ-ын мэдэгдэл

ХҮНИЙ ИЙЛДЭС, ДОНОРЫН ЦУС, ДАРХЛАЛЫН ХУВИРМАЛ БЭЛДМЭЛ, БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР, ЭМ, ЭМИЙН ЗҮЙЛ, ОНОШЛУУР, УРВАЛЖ, ВАКЦИН, ЭМНЭЛГИЙН БАГАЖ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХЭРЭГСЭЛ

 • ЭМЯ-ны зөвшөөрөл
 • Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох зөвшөөрөл
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Тохирлын гэрчилгээ

ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ЭРДЭНЭСИЙН ЧУЛУУ, АЛТ

 • Сорьцын улсын хяналтын албаны сорьц тодорхойлсон акт
 • ТЕГ-ын нөөц ашигласны төлбөр хийсэн баримт
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ

БҮХ ТӨРЛИЙН МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

 • ХХААЯ-ны зөвшөөрөл
 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Тохирлын гэрчилгээ

УЛАМЖЛАЛТ ЭМ

 • УМХГ-ын мэдэгдэл
 • Чанарын гэрчилгээ
 • Гарал үүслийн гэрчилгээ