Мэдээллийн үйлчилгээ

Танд нислэгийн мэдээлэл, нисэх буудлын үйлчилгээний үйл ажиллагаа, нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын доорх мэдээллийг 24 цагийн турш шуурхай хүргэнэ.

Танд нислэгийн мэдээлэл, нисэх буудлын үйлчилгээ, нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын талаарх
мэдээллийг 24 цагийн турш шуурхай хүргэнэ. Үүнд:

МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Нислэгийн мэдээлэл
 • Нислэгийн бус мэдээлэл
 • Нисэх буудлын үйлчилгээний мэдээлэл
 • Олсон, гээсэн эд зүйлсийг хадгалах, олгох үйлчилгээ
 • Хүүхдийн тэрэг, тэргэнцрээр үйлчлэх үйлчилгээ 
 • Цахим баримт бүрдүүлэх, хэвлэх, олшруулахад туслах үйлчилгээ
 • Тусламж шаардлагатай үйлчлүүлэгчид туслах, чиглүүлэх үйлчилгээ
 • Нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын холбогдох мэдээлэл (утсаар, цахимаар, зарлан мэдээлэх)-ийг 24 цагийн турш авах боломжтой.

УТСАН ЛАВЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 19001980

 • Нислэгийн мэдээлэл
 • Нисэх буудлын үйлчилгээний мэдээлэл
 • Нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын холбогдох мэдээллийг утсаар 24 цагийн турш авах боломжтой.

Та манай үйлчилгээг авахдаа цуглуулсан дугаараа дахин нягталж, эргэн холбогдох боломжийг бүрдүүлж дугаараа нууцлахаас зайлсхийнэ үү.


Байршил
Нисэх буудлын I давхар, угтах танхим дах Мэдээллийн төвд

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Нислэгийн мэдээлэл
 • Аюулгүй байдлын болон тусламж үйлчилгээний санамж, анхааруулга
 • Зорчигчдод чиглэсэн бусад мэдээллийг 24 цагийн турш зарлан мэдээлнэ.

Байршил
Нисэх буудлын I давхар, угтах танхим дах Мэдээллийн төвд

ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 • Нислэгийн мэдээлэл
 • Нисэх буудлын үйлчилгээний мэдээлэл
 • Нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын мэдээллийг www.ulaanbaatar-airport.mn вэб хуудас, Chinggis khaan international airport фэйсбүүк хуудасны онлайн туслах (chat)-д хандан 24 цагийн турш авах боломжтой. "

Байршил
Нисэх буудлын I давхар, угтах танхим дах Мэдээллийн төвд

МЭДЭЭЛЛИЙН ЦЭГ

 • Нислэгийн мэдээлэл
 • Нисэх буудлын үйлчилгээний мэдээлэл
 • Нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын мэдээллийг 24 цагийн турш авах боломжтой. 

Байршил
Нисэх буудлын II давхарт

ЯВАХ ТАНХИМЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦЭГ


 • Нислэгийн мэдээлэл
 • Нисэх буудлын үйлчилгээний мэдээлэл
 • Нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын холбогдох мэдээллийг утсаар 24 цагийн турш авах боломжтой.

Байршил
Нисэх буудлын II давхрын олон улсын нислэгийн явах танхимд

 

БАЙРШИЛ