Терминалын зураг

Нисэх буудлын газрын зурагны тэмдэглэгээ

Нийтийн тээвэр

Public Transportation

Кофе шоп

Coffee Shop

ATM

АТМ

Банк, Валют солих

Bank, Currency Exchange

Бизнес танхим

Airport lounge, Airline lounge

Шат

Stairs

Цэнэглэх цэг

Charging Station

Ус уух цэг

Water Fountain

Ус авах цэг

Drinking Station

Амрах цэг

Relaxing Area