Мэдээ, эвентийн мэдээлэл

“Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ийн 49 хувийн хөрөнгийг Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлж “Хөшгийн хөндийн нисэх онгоцны буудал” ТӨХХК, 51 хувийн хөрөнгийг Япон улсыг төлөөлж “Жапан эйрпорт менежемент” ХХК эзэмшдэг.