Авто зогсоолын үйлчилгээ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй нийт зорчигч, үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 832 автомашины, 20 автобусны ил зогсоолтой.

Монгол Улсын Засгийн Газар болон Япон Улсын Засгийн Газар хоорондын байгуулсан Концессын гэрээний 14 ба 20 дугаар зүйлүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Авто зогсоолын төлбөр хураах цэг”-ийг байгуулж,  дараах батлагдсан тарифын дагуу 2024 оны 5 дугаар сараас эхлэн  авто зогсоол ашигласны хураамжийг авч, төлбөртэй боллоо.

Үйлчлүүлэгч та авто зогсоол ашигласны төлбөрөө нисэх буудлын 1 дүгээр давхарт байрлах киоск машин дээр болон зогсоолын төлбөр хураах цэг дээр төлнө үү.

Та төлбөрөө төлснөөс хойш 30 минутад багтан авто зогсоолоос гарахыг анхаарна уу.

Гараагүй тохиолдолд 31 дэх минутаас дахин төлбөр тооцогдож эхэлнэ болно.


Холбоо барих: (+976) 71287352, (+976) 85050566

И-мэйл хаяг: [email protected]

Нисэх буудлын Авто зогсоол ашигласны төлбөр

Автомашины төрөл

Хугацаа, хураамж

1-30
минут

31-60
минут

61-90
минут

91-120
минут

121-150
минут

150 минут
дээш 

1.

Суудлын автомашин

0 ₮

1500 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

4500 ₮

2.

Автобус,ачааны машин

1000 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

3500 ₮


Төлбөр хураах цэгийн байршил