Авто зогсоолын үйлчилгээ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй нийт зорчигч, үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 832 автомашины, 20 автобусны ил зогсоолтой.

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй нийт зорчигч, үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 832 автомашины, 20 автобусны ил зогсоолтой.


Холбоо барих: (+976) 71287352, (+976) 85050566

И-мэйл хаяг: [email protected]

Нэмэлт мэдээлэл: Авто зогсоол ашигласны төлбөрийг 10-р сараас авч эхэлнэ. 

Авто зогсоол ашигласны төлбөр

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Төлбөр

1-30
минут

31-60
минут

61-90
минут

91-120
минут

121-150
минут

150 минут
дээш /хоногт/

1.

Суудлын тэрэг (2-8 хүн)
Бүх жин 3.5 тонн хүртэл

0 ₮

1500 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

4500 ₮

2.

Ачааны машин, автобус (8-аас дээш хүн)
Бүх жин 3.5 тонноос их

1000 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

3500 ₮


Төлбөр хураах цэгийн байршил