Авто зогсоолын үйлчилгээ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй нийт зорчигч, үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 832 автомашины, 20 автобусны ил зогсоолтой.

Монгол Улсын Засгийн Газар болон Япон Улсын Засгийн Газар хоорондын байгуулсан Концессын гэрээний 14 ба 20 дугаар зүйлүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Авто зогсоолын төлбөр хураах цэг”-ийг байгуулж,  дараах батлагдсан тарифын дагуу 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс авто зогсоол ашигласны хураамжийг авч, төлбөртэй боллоо.


Холбоо барих: (+976) 71287352, (+976) 85050566

И-мэйл хаяг: [email protected]

Нисэх буудлын Авто зогсоол ашигласны төлбөр

Автомашины төрөл

Хугацаа, хураамж

1-30
минут

31-60
минут

61-90
минут

91-120
минут

121-150
минут

150 минут
дээш 

1.

Суудлын автомашин

0 ₮

1500 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

4500 ₮

2.

Автобус,ачааны машин

1000 ₮

2000 ₮

2500 ₮

3000 ₮

3500 ₮


Төлбөр хураах цэгийн байршил