Эмнэлгийн үйлчилгээ

Нисэх буудлаар үйлчлүүлж байгаа зорчигч үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдэд эмнэлгийн анхан шатны болон яаралтай тусламж үйлчилгээг 24/7 цагаар үзүүлж, шаардлагатай тохиолдолд дараагийн шатлалын эмнэлэгт шилжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

"НУБИЭ" ХХК-ийн ажилтнуудын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах чиглэлээр анхан шатны тусламж үзүүлж, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зөвөлгөө, мэдээллээр 24 цагийн турш ханган ажиллаж байна.

Зорчигч, үйлчлүүлэгч, нисэх буудлын хэрэглэгчдийн амь насанд аюул учирсан болон цочмог өвчлөлөөр өвдсөн тохиолдлын дуудлага бүрт шуурхай хүрч, өвчин эмгэгийг оношлох, сэхээн амьдруулах, хүндрэхээс сэргийлэх тусламж үзүүлж, шаардлагатай тохиолдолд дараагийн шатлалын эмнэлэгт шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлнэ.


Дуудлагын утас: 71287333, 85050568

Эмнэлгийн тусламж ирэхээс өмнөх амилуулах суурь тусламжийг   үзүүлж  эрдэнэт хүний амь насыг аврахад зориулагдсан  ЗАС/ AED /Зүрх автоматаар сэдээгч/ төхөөрөмжийг нисэх буудлын 6 байршилд ашиглах  зааврын хамт байршуулсан. Шаардлагатай тохиолдолд ашиглана уу.

Байршлуудыг Терминалын зурагнаас харна уу. 

Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ТҮРГЭН ТУСЛАМЖ: 7027-103

Сон медикал центр-Улаанбаатар эмнэлгийн ТӨЛБӨРТ ТҮРГЭН ТУСЛАМЖ: 

80 км хүртэлх зайд үйлчлэх төлбөр: 150.000₮

80 км ба түүнээс дээш зайд үйлчлэх төлбөр: 200.000₮"

Анхан шатны болон Яаралтай тусламж үйлчилгээ

"Зүрх автоматаар сэдээгч" төхөөрөмж / AED