Ковид 19

Бид, Үйлчлүүлэгчдэд аюулгүй, тав тухтай орчин бүхий нисэх буудлаар үйлчлэхийг үйл ажиллагааныхаа тэргүүлэх зорилт болгоно. Бид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа аюулгүй байдлыг мөрдлөг болгож, улам сайжруулахын төлөө ажиллана.

БНХАУ-д нэвтрэхэд шаардлагатай эрүүл мэндийн хуудас бөглөх заавар

Татаж авах