Аюулгүй байдлын үзлэг

Зорчигч та бүртгэлээ хийлгүүлж, паспорт болон оршин суугчийн тасалбараа шалгуулан аюулгүй байдлын үзлэгийн хэсгийн нэвтэрнэ. Зорчиг та аюулгүй байдлын үзэлэг хийлгэхээс татгалзсан тохиолдолд үзлэгийн дараах бүсэд нэвтрэхийг хориглоно. Та аюулгүй байдлын үзлэгт ороход бэлтгэхдээ дараах зүйслийг анхаарна уу.

Зорчигчийн аюулгүй байдлын үзлэг

Метал илрүүлэгч

Гар утас, түлхүүр, бугуйн цаг, том хэмжээний метал зүүлт, бугуйвч, ээмэг зэргийг тайлж сагсанд хийсний дараагаар метал илрүүлэгч хаалгаар нэвтэрч үзлэгт хамрагдана.

Рентген төхөөрөмж

Гадуур хувцас /Үзлэгийн ажилтан шаардсан тохиолдолд гутал/, зөөврийн компьютер, цахилгаан хэрэгсэл болон шингэн эд зүйлсийг цүнхнээсээ гарган сагсан дээр байршуулж рентген төхөөрөмжөөр нэвтрүүлж үзлэгт хамрагдана.
Тусгай үзлэг

Дараах зорчигчид тусгай үзлэгийн өрөөнд  аюулгүй байдлын үзлэгт хамрагдаж болно:

  • Тусгай хэрэгцээт, эрүүл мэндийн шалтгаантай зорчигчийг асран хамгаалагчийн хамт;
  • Их хэмжээний үнэт зүйл авч яваа болон шашин шүтлэг, зан үйлээс хамааралтай зорчигчид;
  • Онцгой анхаарал шаардсан эмнэлгийн тусгай хэрэгсэл, хүний эрхтэн, чандар, цусны бөөм ба ижил төрлийн материал, эрдэм шинжилгээний дээж зэрэг эд зүйлс /дагалдах баримт бичигтэй байх/;
  • Зорчигч өөрөө хүсэлт гаргасан тохиолдолд.